митническа проверка

Защо е определящо да разполагате с правилно изготвени митнически документи при внос и износ на товари?

Всеки турист е наясно, че когато пътува извън страната подлежи на митническа  проверка. Когато минаваме през граници на Европейския съюз, на които страната ни е членка то се нуждаем само от лична карта, но при трансфер през друга страна, която не е част от Европейската общност са ни необходими други документи като задграничен транспорт. По същия начин стоят нещата  и с превоза на товари от една страна в друга. Тук особеностите са свързани с факта, че транспортираните пратки подлежат на контрол от митниците както и заплащане на съответните тарифни такси, когато стоката пристигне в страната по местоназначение. За да се извърши внос или износ се прави задължителна подготовка на митнически документи и затова браншовите организации и фирмите, които осъществяват внос и износ на стоки наемат фирми, които да ги представляват пред органите на Агенции митници в съответните страни.

Тези митнически услуги са доста широко обхватни, тъй като освен фактическото изготвяне на придружаващите стоката документи може да се наложи и евентуален престой за проверка на пратката в митнически склад. Тъй като самия процес е свързан с изключително отговорно отношение то бизнеса търси партньори, на които може да се довери. Дори при най-малката грешка при попълването на документацията, свързана с износа или вноса могат да се получат сериозни проблеми, които да възпрепятстват правилното освобождаване на товара. А всеки час или ден са равносилни на загуби за бизнеса, затова надеждния и гарантиран партньор в подготовката на митническите документи определено ще спести пари.митнически документи

При попълването на митническите документи се изисква сериозна подготовка. Задължително фирмата вносител или износител подава точни данни за товарен и разтоварен пункт, превозно средство и регистрационен номер ако е сухопътен транспорт, номер на контейнер ако е морски и т.нат. Това са сериозни показатели, които дават яснота и прозрачност по отношение на извършването на импорт или експортната дейност. И както вече споменахме от това как са попълнени митническите документи може да зависи бързината на доставка както и допълнителното таксуване, което би повишило разходите, които ще заплатите при преминаването на товара през държавната граница.

Предимството, което Ви дава ползването на услугата митническо представителство е в това, че на практика няма нужда да познавате в детайли митническото законодателство, тъй като спедиторските и логистичните фирми успешно се справят с всеки един казус, който е възникнал с транспортирането на всякакъв тип товари извън държавната ни граница. Доверете се на опита на Униспед и намерете най-оптималното решение и за Вашия бизнес. Фирмата извършва подготовка на всякакви митнически документи, съобразно международните регламенти за внос и износ на стоки.