Спонсориране на зимните спортове от хазартни компании

Младежта трябва да бъде насърчавана да практикува различни видове спорт, като държавата също трябва да участва в този процес. Тъй като през последното десетилетие начинът на живот драстично се промени с навлизането на новите технологии, хората все по-малко спортуват в т.ч. и децата ни! Тази тенденция носи след себе си и негативни последици… Наблюдава се затлъстяване сред децата, а възрастните имат все повече здравословни проблеми.

Какво прави държавата? По какъв начин тя стимулира обществото да спортува активно и въобще изиграва ли тя някаква роля?

хазартни игри финансиране

Всъщност, хазартните компании отделят част от печалбата си в подкрепа на спорта, но недостатъкът е че по-големият процент от тези пари отиват за финансиране на професионалните спортисти. А масовият спорт? – Кой ще го финансира него? Важно е да се намери начин спортните клубове да „влязат“ в училищата, за да мотивират подрастващите да упражняват спортни дейности.

Зимните спортове са доста известни в България… Страната ни има чудесни условия за практикуване на най-различни спортни дейности сред снега, като дори е и напълно подходяща да бъде домакин на зимни олимпиади! Но кой ще плати за всичко това?

Законът за хазарта принуждава всички организатори на хазартните игри „черно тото“ да отделят част от бюджета си, като сумата се управлява от спортното министерство и отива за финансовото подпомагане на различни спортни дейности. За този закон се предвиждат някои промени, тъй като все още се смята за не толкова ефективен, колкото се цели да бъде.

Зимните спортове трябва да бъдат финансирани, за да може страната ни да разгърне потенциала си. Надяваме се държавата да се погрижи за това всички проекти относно тези подпомагания да се случат в кратки срокове. По този начин, не само професионалните спортисти, а и нашите деца ще имат повече възможности да спортуват на открито и пълноценно. Реформи (финансирания) от подобно естество биха повлияли благоприятно както за развитието на масовия спорт, така и за това на професионалния!